Kierownictwo HC VERVA Litvínov, a.s.

ZARZĄD

Nazwisko Funkcja
Jiří Šlégr prezes
Krzysztof Zdziarski wiceprezes
Tomasz Wiatrak
Przemysław Wacławski
MUDr. Petr Myšák
Mgr. Martin Liška
członkowie

RADA NADZORCZA

Nazwisko Funkcja
Rafal Tarka członek
Bc. Martin Klika Wiceprzewodniczący
Agnieszka Miklas członek
Jan Vycpálek członek

MANAGEMENT

Nazwisko Funkcja
Jiří Šlégr Dyrektor generalny
Josef Beránek ml. Dyrektor sportowy
Kamil Burda, MBA
Dyrektor Operacyjny
Jan Klobouček Dyrektor marketingu
Renáta Hlaváčová
Asystent kierownictwa firmy